FTSO, kripto para fiyatları gibi zaman serisi verileri için Flare'in yerel oracle'ıdır. Flare ağındaki uygulamalara son derece doğru ve merkezi olmayan veriler sağlar. Sürecin kontrolü tek bir tarafın elinde değildir ve bunu bozmak çok büyük bir çaba gerektirir.

Neden

FTSO, verileri zincir üzerine getirmek için merkezi bir varlığa güvenmeden zincir dışı zaman serisi verilerini elde eder. FTSO'nun çıktıları daha sonra Flare üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan uygulamalar tarafından, örneğin borç verme protokolleri tarafından kullanılabilir.

Nasıl

FTSO, merkezi ve merkezi olmayan borsalar gibi harici kaynaklardan bilgi almak için bir dizi bağımsız veri sağlayıcısına güvenir. Bu verilerden nihai bir tahmin hesaplanır.

Her veri sağlayıcısının gönderimi, kendi hissesi ve herhangi bir Flare sahibi tarafından kendisine devredilen herhangi bir hisse ile ağırlıklandırılır ve topluluğun söz konusu sağlayıcıya olan güvenini yansıtır.

Ortaya çıkan fiyat tahminleri zincir üzerinde yayınlanır ve nihai tahmine yakın faydalı fiyat çifti bilgileri sağlayan veri sağlayıcıları ödüllendirilir. Bu ödüller, kendilerine yetki veren token sahipleri ile paylaşılır.

Flare Time Series Oracle şunları sağlar

son derece merkezi olmayan fiyat beslemeleri.

Flare Time Series Oracle, son derece merkezi olmayan fiyat beslemeleri sağlar.

Merkezi Olmayan

Veri sağlayıcılardan oluşan bir ağ, FTSO'yu merkezi olmayan hale getirir. Bunlar Flare'den bağımsız varlıklardır ve hiçbir şekilde Flare'e ait değildir veya Flare tarafından yönetilmezler.

Hızla güncelleniyor

FTSO verileri şu anda her üç dakikada bir güncellenmektedir. FTSO'nun gelecekteki sürümleri bu aralığı kısaltabilir.

Uzatılabilir

Daha fazla fiyat ve diğer zaman serisi veri setleri eklenebilir.

Doğru

FTSO, merkezi olmayan verilerin ağa doğru bir şekilde sağlanmasını teşvik eder.

Teşvikli katılım

Flare token sahipleri, tokenları devrettikleri belirli veri sağlayıcıları tarafından kazanılan FTSO ödüllerinden pay alırlar.